Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NASZE ZDROWIE w Józefowie

Poradnia świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom ubezpieczonym
i zapisanym na listę aktywną pacjentów

Poradni NZOZ Nasze Zdrowie.Rejestracja i informacja telefoniczna:


84 687 80 08 

 510 201 168 

 510 209 396