Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NASZE ZDROWIE w Józefowie

Adres

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Józefowie

23-460 Józefów 

k/ Biłgoraja
ul. Kościuszki 54

Przychodnia w Józefowie 
Rejestracja i informacja telefoniczna:  84 6878008 

kom. 510 201 168

kom. 510 209 396 W podróży, czyli o czym należy pamiętać

Podczas podróży do krajów tropikalnych bądź rozwijających się możemy mieć utrudniony dostęp do opieki medycznej i potrzebnych nam lekarstw. Dlatego też jeszcze przed wyjazdem należy odpowiednio skompletować apteczkę podróżną. 

Apteczka podróżnika

Apteczka podróżna – podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne – może przydać się podczas każdej wycieczki. Jej zawartość należy dostosować do potrzeb zdrowotnych turysty, charakteru podróży i rejonu docelowego. W podstawowe leki warto zaopatrzyć się zwłaszcza przed wyprawą do krajów rozwijających się, w których turysta może napotkać trudności w dostępie do leków o dobrej jakości.

Co zabrać do apteczki podróżnej?

Odpowiednie wyposażenie apteczki podróżnej najlepiej omówić i zmodyfikować indywidualnie, podczas konsultacji lekarskiej przed wyjazdem. Leki dla podróżujących dzieci warto wybrać wraz z pediatrą lub lekarzem rodzinnym, na co dzień opiekującym się dzieckiem.

Choroby tropikalne. 

Szczepienia zalecane przed podróżą

Pamiętaj o szczepieniach przeciwko chorobom tropikalnym jeśli planujesz zagraniczny wyjazd. Szczepienia osób podróżujących umożliwiają uniknięcie wielu chorób, z którymi spotkać się można po raz pierwszy nie tylko w kraju o odmiennym klimacie, ale również tam, gdzie z powodów gorszych warunków sanitarno-bytowych istnieje większa możliwość ich rozprzestrzeniania w środowisku.

Szczepienia ochronne są skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym. Jednak ich dobór i sposób przeprowadzenia immunizacji powinien być traktowany indywidualnie, po dokładnej ocenie ryzyka związanego z podróżą i osobniczymi cechami podróżnika. Aby uzyskać najlepszą ochronę u osoby szczepionej, powinny być wykonane odpowiednio wcześnie. Jednak nawet przyjęcie wielu iniekcji nie zwalnia podróżnika z postępowania zgodnie z zasadami bezpiecznego podróżowania i rozważnego postępowania, ponieważ niestety przeciwko wszystkim chorobom zakaźnym, z którymi można zetknąć się w podróży, nie możemy się zaszczepić.

Szczepienia zalecane przed podróżą

Dobór szczepień przed wyjazdem jest uzależniony z jednej strony od ryzyka, jakie niesie za sobą sama podróż, z uwzględnieniem czynników epidemiologicznych, a więc:

 • od kraju docelowego,
 • długości pobytu,
 • charakteru podróży,
 • sposobu żywienia,
 • miejsc noclegowych.

Z drugiej strony planując szczepienia u podróżnika należy wziąć pod uwagę:

 • dotychczas wykonane szczepienia,
 • wiek,
 • płeć,
 • stan zdrowia,
 • występujące choroby przewlekłe,
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych na miejscu.

Z tego względu zestaw szczepień przed wyjazdem powinien być dobierany indywidualnie co do rodzaju użytych szczepionek i liczby podawanych dawek. Niezwykle ważne jest, aby wykonane były odpowiednio wcześnie. Najlepiej, gdy wizyta celem zaplanowania indywidualnego kalendarza szczepień odbędzie się na 4-8 tygodni przed wyjazdem. Umożliwi to wytworzenie maksymalnej oczekiwanej ochrony przed zachorowaniem u osoby zaszczepionej, a w przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu poszczepiennego, pozwoli na pojedyncze podawanie preparatów, bądź wręcz zrezygnowanie z niektórych szczepień.

Wymagane szczepienia tropikalne

Drugą grupą szczepień wykonywanych w ruchu turystycznym są te, których odbycie i potwierdzenie tego faktu jest warunkiem umożliwiającym wjazd do danego kraju. W przypadku szczepienia przeciwko żółtej febrze, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, wymagane jest ono u podróżników, którzy przybywają z regionów występowania żółtej gorączki, a wjeżdżających do kraju, gdzie choroba nie występuje, lecz zamieszkanych przez przenoszące ją komary lub potencjalnych nosicieli z grupy zwierząt naczelnych. Lista tych krajów dostępna jest na stronach internetowych WHO lub CDC (Komitet Kontroli Chorób Zakaźnych Amerykańskiej Akademii Pediatrii). Drugim obowiązkowym szczepieniem w ruchu turystycznym jest szczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym typu A, C, W-135, Y wymagane przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej u turystów pielgrzymujących do Mekki. Dowodem potwierdzającym fakt zaszczepienia jest tzw. Międzynarodowy Certyfikat Szczepień, czyli popularnie nazywany „żółtą książeczką”, która w przypadku zaszczepienia przeciwko żółtej gorączce nabiera ważności 10 dni po szczepieniu i pozostaje aktualna przez 10 lat.

Szczepienia przeciwko chorobom, którymi można zarazić się w trakcie podróży

Inną grupą szczepień są szczepienia zalecane dla podróżników, z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia w czasie podróży. Ryzyko zakażenia nieuodpornionych turystów podróżujących do krajów rozwijających się jest największe w przypadku kontaktu z osobą chorującą na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nieuświadomiony kontakt z osobą mogącą być źródłem zakażenia wirusem wirusowego zapalenie wątroby typu A może mieć miejsce już w okresie wylęgania choroby, a więc przed pojawieniem się widocznego objawu zażółcenia skóry. Dostępna i bardzo skuteczna szczepionka przeciwko tej chorobie jest oferowana pacjentowi nie tylko w ośrodkach medycyny podróży, ale również w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Może być połączona w jednym czasie ze szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Kolejnym wykonywanym szczepieniem przy wyjeździe w rejony endemiczne jest szczepienie przeciw durowi brzusznemu, w przypadku którego ryzyko zachorowania w istotny sposób zwiększa się wraz z długością pobytu w niektórych krajach Afryki, Azji Południowej i Ameryki Południowej o niskim standardzie higieny.