Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NASZE ZDROWIE w Józefowie

Witamy na stronie internetowej naszej Poradni

Poradnia świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom ubezpieczonym
i zapisanym na listę aktywną pacjentów

Poradni NZOZ Nasze Zdrowie.

Pacjenci zapisani do NZOZ mogą rejestrować się do poradni:
- osobiście

- telefonicznie
- przez osoby trzecie


Ważne:

Pacjenci zgłaszający się do poradni zarówno po poradę lekarską jak i do gabinetu zabiegowego powinni obowiązkowo posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości oraz nr PESEL.


Przychodnia w Józefowie jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00- 18.00.
 


 


"Pra­wo do życia nie jest tyl­ko kwes­tią świato­poglądu, nie jest tyl­ko pra­wem re­ligij­nym, ale jest pra­wem człowieka."  
Jan Paweł II