Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NASZE ZDROWIE w Józefowie

Adres

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Józefowie

23-460 Józefów 

k/ Biłgoraja
ul. Kościuszki 54

Przychodnia w Józefowie 
Rejestracja i informacja telefoniczna:  84 6878008 

kom. 510 201 168

kom. 510 209 396 Nocna i świąteczna opieka medyczna

       Nocna i świąteczna opieka medyczna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 do 8.00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są bezpłatnie (dla osób ubezpieczonych) i bez skierowania. Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) 

- telefonicznie

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania można korzystać z dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Najbliższe punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej:

Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju     tel. 84 688 23 33

ul. Pojaska 5 (szpital miejski w Biłgoraju) -    świadczenia ambulatoryjne i wyjazdowe


__________________________________________________________________________


SPZOZ Tomaszów Lubelski  tel. 84 665 84 63,   84 664 44 11 wew. 328 

 ul. Aleje Grunwaldzkie 1 (izba przyjęć szpitala) -    świadczenia ambulatoryjne


 _________________________________________________________________________


- SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu tel. 84 677 33 46, 84 677 33 47   -  ul. Aleje Jana Pawła II , świadczenia ambulatoryjne


Każdy pacjent zgłaszający się do poradni zarówno po poradę lekarską jak i do gabinetu zabiegowego obowiązkowo powinien posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości oraz nr PESEL.

W przypadkach zagrożenia życia należy wzywać Pogotowie Ratunkowe pod nr 999 lub 112.