Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NASZE ZDROWIE w Józefowie

Adres

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Józefowie

23-460 Józefów 

k/ Biłgoraja
ul. Kościuszki 54

Przychodnia w Józefowie 
Rejestracja i informacja telefoniczna:  84 6878008 

kom. 510 201 168

kom. 510 209 396 Jak  zostać pacjentem naszej przychodni ...

             Formalności dokonuje się w REJESTRACJI PRZYCHODNI, gdzie należy złożyć deklarację wyboru lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej i położnej środowiskowej / rodzinnej. Dorośli robią to osobiście, rodzice zapisują nieletnie dzieci.
Nie ma obowiązku wypisywać się z poprzedniej przychodni !!!

Należy dostarczyć aktualny dokument tożsamości oraz nr PESEL.

Informujemy, że od 1 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Placówki medyczne (szpitale, przychodnie) przed udzieleniem świadczenia mają obowiązek sprawdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ. Dokonuje sie tego  jednym z poniższych sposobów:

  • weryfikacja uprawnień w systemie eWUŚ,
  • poprzez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne:

Placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi udzielenia świadczenia zdrowotnego tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ. Pacjent ma prawo okazać jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne lub złożyć stosowne oświadczenie.

W sprawach wyjaśnienia statusu ubezpieczenia w związku z negatywną weryfikacją w systemie eWUŚ pacjenci  z obszaru działania Delegatury OW NFZ w Zamościu, powinni osobiście wyjaśnić w Delegaturze NFZ w zamościu status ubezpieczenia lub kierować korespondencję na adres:
Delegatura LOW NFZ w Zamościu, ul. Partyzantów 4, 22-400 Zamość.

tel. 84 677 64 00